Afscheidsreceptie bij het Proeflokaal ‘het Gulle Gasthuys'

CBS penning

Hans krijgt zijn CBS penning uit handen van zijn laatste manager Erik Fokke